hamburg-london's News: Tm_stocolor_isol.pdf. TOP termékek. Műszaki irányelv kivitelezők ré

Author-88 Lgv Penvtjcla
Jul 15th, 2024

StoColor. ®. Lastic. StoColor ® Lastic is an elastomeric, acrylic-based, decorative coating that weatherproofs and bridges hairline cracks. Use it for protecting prepared vertical concrete, stucco, EIFS, masonry, or previously acrylic-coated smooth/textured surfaces. Its smooth or textured finish is sprayed or roller-applied.StoColor System de 800 colores. Pruebe su creatividad con las variedades de texturas en las cuales todos los colores Sto están disponibles. Para aprender más sobre las soluciones que Sto puede proporcionar, comuníque-se al 1-800-221-2397 o visite www.stocorp.com. Sistema StoColor Rápido y fácil de comprender, debido a su presentación clara yStoColor Basic Rev. no.: 3 / SG / 2016.02.22 / StoColor Basic 1/7 Physiologically harmless, dead-matt interior dispersion paint, wet scrub resistance 3 and …The Eurail pass allows you to travel between over 40,000 destinations, across 31 different countries, all on just 1 single ticket. Here are all the details! We may be compensated w...StoColor Sil In Rev. sz.: 0 / HU /Sto Építőanyag Kft. / 28.03.2023 / PROD0548 / StoColor Sil In 1/7 ... Szigetelje StoPrep Isol termékkel. A StoPrep Isol feldolgozásra kész, nem szabad hígítani. Sértetlen kétkomponensű bevonatok, színesfémek, műanyagok: ... label no. TM-07/210219-1 StoColor Sil In (emissziószegény, káros anyagokStoColor Basic Rev. sz.: 0 / HU /Sto Építőanyag Kft. / 07.03.2023 / PROD1251 / StoColor Basic 1/7 ... Szigetelje StoPrep Isol termékkel. ... label no. TM-07/201110-1 StoColor Basic (emissziószegény, káros anyagok szempontjából bevizsgálva és felügyelt gyártás) Az emissziós viselkedés vizsgálata Jelölés Termékcsoport Beltéri ...For additional colors, refer to our entire StoColor System with 800 standard colors. Explore your creative freedom with the varied textures in which all Sto colors are available. To …StoColor Isol W Felülvizsgálat dátuma 19.05.2022 Nyomtatás Dátuma 10.06.2022 1/15 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk Márkanév StoColor Isol W 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosítottStoColor Isol Spray Rev.č.: 2 / CS /Sto s.r.o./. 25.05.2022 / PRODW452 / StoColor Isol Spray 2/6 Hrubé, porézní, pískující a silně savé podklady: Opatřete podkladním nátěrem StoPrim Plex. Sádrové a vrchní omítky maltových skupin PG IV (kromě IV d) a V: Opatřete podkladním nátěrem StoPrim Plex. Sádrové stavební desky:Fiche technique StoColor Métallic N° rév.: 01 / FR /Sto S.A.S../.11.01.2021 / PROD0034 / StoColor Metallic 3/9 Support Exigences Important !! Lors de la mise en œuvre sur les systèmes d'isolation de façades StoTherm Classic® et StoTherm Vario, un accord spécifique du fournisseur de système pour la constructionFeb 22, 2016 · Sto SEA Pte Ltd. 159 Sin Ming Road #06-02 Amtech Building Singapore 575625 Phone : +65 6453 3080 Fax : +65 6453 3543 [email protected] www.sto-sea.com. The information or data in this technical data sheet serves to ensure the product's intended use, or its suitability for use, and is based on our findings and experience.a következő termékeket: StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Supermatt, vagy StoColor Sil Comfort Használat víznek kitett felületeken: - Tartsa be a DIN 18534-1:2017-04 és a Bundesverband der Gipsindustrie e.V. 5. számú műszaki dokumentuma szerinti vízbehatási osztályokat.StoColor Dryonic® Wood Rev.-Nr.: 17 ®/ DE /Sto SE & Co. KGaA./. 20.11.2023 / PROD3413 / StoColor Dryonic Wood 4/6 Liefern Farbton Weiß, tönbar nach StoColor System Getöntes Material: Material vor Verarbeitung prüfen, ob es dem bestellten Farbton entspricht. Geringe Farbtonabweichungen zu vorhergegangenen Lieferungen sind möglich. NurStoColor Sil In Rev.č.: 9 / CS /Sto s.r.o / 07.06.2023 / PROD0548 / StoColor Sil In 1/7 ... Proveďte izolaci pomocí přípravku StoPrim Isol. StoPrim Isol je určen k okamžitému použití a nesmí se ředit. ... label no. TM-07/230605-6 StoColor Sil In (bez emisí, testován obsah škodlivých látek a kontrolována výroba)StoColor Isol W Datum revizije 19.05.2022 Datum tiska 31.10.2023 1/15 ODJELJAK 1.: IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU 1.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Trgovačko ime proizvoda StoColor Isol W 1.2 Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne7hnqlvn idnwdeodg 6wr&roru ,vro : 5hy qu 12 352' 6wr&roru ,vro : )mhuq o¡v pdolqj vdpw lnnh e uhnudiwljh hoguh pdolqjhu rj ehohjj rj uhqjm¡u iodwhqStoColor Isol W Rev.-Nr.: 14 / DE /Sto Ges.m.b.H. / 22.02.2023 / PROD0827 / StoColor Isol W 1/6 Wässrige Isolier- und Renovierfarbe, Nassabrieb 1 und Deckvermögen 2 nach EN 13300 Charakteristik Anwendung innen auf Wand- und Deckenflächen für problematische Untergründe, z. B. mit Nikotin-, Ruß-, Lignin- oder WasserfleckenStoColor Isol W Rev.št.: 11 / SL /Sto Ges.m.b.H. / 22.02.2023 / PROD0827 / StoColor Isol W 1/6 Vodena izolirna barva in barva za renoviranje, razred mokre abrazije 1 in prekrivnost razreda 2 po EN 13300 Značilnosti Uporaba znotraj na stenske in stropne površine za težavne podlage, npr. z madeži od nikotina, saj, lignina ali vodeStoColor Dryonic® Rev. no.: 17 / EN /Sto SE & Co. KGaA./. 20.11.2023 / PROD3023 / StoColor Dryonic® 2/6 Technical data Criterion Standard / test specification Value/ Unit Notes Density EN ISO 2811 1.2 - 1.4 g/cm³ Diffusion-equivalent air layer thickness EN ISO 7783 0.50 m V2 medium Water permeability rate w EN 1062-1 < 0.05 kg/(m²h0,5)Technical data sheet StoColor Isol Rev. no.: 2 / SG / 2016.02.22 / StoColor Isol 2/7 Maximum grain size EN 13300 fine The characteristic values stated are average values or approx. values.StoColor Dryonic® N° rév.: 04_04 / FR /Sto S.A.S../19.12.2022 / PROD3023 / StoColor Dryonic® 3/7 Mise en œuvre Température de mise en œuvre Température minimum du support et de l'air : +5 °C Température maximale du support et de l'air : selon DTU 59.1 La température du support doit être supérieure à la température du point de rosée.TÜV SÜD - Certificate/eco- label no. TM-07/210406 -1 StoColor In (low-emission, physiologically harmless, and production monitored) Analysis and assessment of emissions

StoColor Isol W Br. rev.: 10 / HR /Sto Ges.m.b.H../. 22.02.2023 / PROD0827 / StoColor Isol W 3/6 kod 2 radna koraka 0,26 - 0,30 l/m² u ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Potrošnja materijala ovisi izmeđ Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.StoColor Isol W:https://www.farbenbote.de/produktdetail.cfm?pro_id=1197Sto Farbwalze inkl. Rollerbügel:https://www.farbenbote.de/Profi-Malerwalze/8872Sto-Hei...StoColor Isol W. Artikel-Nummer: Bitte Artikel wählen. Wässrige Isolier- und Renovierfarbe, Nassabrieb 1 und Deckvermögen 2 nach EN 13300. Mehr Informationen. Artikel. Inhalt pro Gebinde. Anmelden. Die Nutzung des Webshops ist nur für registrierte Benutzer möglich. Bitte melden Sie sich an.StoColor Effets métallisés pour StoColor Dryonic M ˜˚˛˝˙ˆˇ˘ˆ˙ˇ ˘ ˇ 173M-Gold C3 Xb30 233M C1 Xb30 172M-Gold C3 Xb30 232M C4 Xb30 171M-Gold C3 Xb30 231M C2 Xb30 223M C2 Xb30 222M C4 Xb30 221M C4 Xb30 213M C1 Xb30 212M C4 Xb30 211M C2 Xb30 183M-Bronze C4 193M-Copper C3 203M C1 Xb30StoColor Isol Spray. Broj artikla: 17072-021. Izolacijski temeljni premaz kao pripremni premaz. Više informacija. Artikl. StoColor Isol Spray weiß 400 ml. Sadržaj po spremniku. 1 piece Tin/6 piece Karton.StoColor Dryonic® Wood Rev. no.: 17 / EN /Sto SE & Co. KGaA./. 20.11.2023 / PROD3413 / StoColor Dryonic® Wood 3/6 StoColor Dryonic® Wood Depending on the substrate and colour shades, further paint coats are necessary. The technical data are based on a double paint coat. See the appendix for more information about the coating system.StoColor Sil In Rev. no.: 7 / EN /Sto SE & Co. KGaA./. 13.05.2019 / PROD0548 / StoColor Sil In 6/7 Test report No. 3-07 StoColor Sil In - mildew-inhibiting action in accordance with EN ISO 846 and VdL-RL 06 Long-term testing of mildew-inhibiting effect Identification Product group Interior silicate paint CompositionStoColor Lotusan is a high performance decorative and protective wall coating with Lotus-Effect® technology. Use it for protecting prepared vertical, above grade, concrete, concrete masonry, EIFS, stucco, and previously painted wall surfaces. Lotus-Effect technology mimics the self-cleaning capabilities of the lotus leaf and keeps facades ...StoPrim Isol je připraven k okamžitému použití a nesmí se ředit. Intaktní dvousložkové povrchové úpravy, neželezné kovy, plasty: Podkladní nátěr s použitím StoAqua EP Activ. ... STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016), tónovatelný podle StoColor System porušení plniva: Při mechanickém zatížení povrchu nátěru se u ...StoColor Opticryl Matt Rev.-Nr.: 2 / EN / 20.04.2010 / StoColor Opticryl Matt 3/6 Non adhesive wallpapers: Remove without remainder. Wash off paste and paper remains. Close holes with StoLevell In Fill and treat further according to the substrate. Mould attacked surfaces: Remove mould coat with wet cleaning (e.g. brushing or scratching off).StoColor Isol W Rev.-Nr.: 6 / DE / 28.03.2012 / StoColor Isol W 1/6 Wässrige Isolier- und Renovierfarbe, Nassabrieb 1 und Deckvermögen 2 nach EN 13300 Charakteristik Anwendung • innen • für Wand- und Deckenflächen • für den Einsatz auf problematischen Untergründen (z. B. Nikotin, Ruß, Lignin, Wasserflecken)StoColor Acryl Plus is an acrylic-based, high performance decorative, and protective wall coating that protects against weather, salts and environmental pollutants. Use it for protecting prepared vertical above grade concrete, concrete masonry, EIFS, stucco, and previously painted wall surfaces. FEATURES.The new coordinates-based StoColor System delivers a whole host of composition options for architectural design situations, based on a colour wheel with 72 colour areas. Draw inspiration from a systematic range of pre-selected colour shades and experience your ideas through the new colour system – in a way that’s user-focused, precise, and ...sehr gut isolierend, sehr gut deckend, gut verlaufend, hoher Weißgrad, spannungsarm, vergilbungsfrei, frei von aromatischen Lösemitteln. Farbton. Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) Hinweise. altweiß AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch …StoColor Sil Comfort Rev.-Nr.: 21 / DE /Sto SE & Co. KGaA / 07.06.2023 / PROD3020 / StoColor Sil Comfort 1/8 ... Isolieren mit StoPrep Isol. StoPrep Isol ist verarbeitungsfertig und darf nicht verdünnt werden. ... TM-07/230605-2 StoColor Sil Comfort (Emissionsarm, Schadstoffgeprüft und Produktion überwacht) Bewertung des EmissionsverhaltensSto Corp. 3800 Camp Creek Parkway. StoColorTM Silcolastic Beneits: Reduced cleaning and recoat maintenance. A harder ilm than traditional silicone elastomerics. Excellent dirt pick up resistance. High permeability reduces blistering. Long term weather protection. Crack bridging to prevent moisture ingress.StoColor Basic Rev.-Nr.: 9 / DE / 14.07.2015 / StoColor Basic 4/7 Materialzubereitung Zwischenbeschichtung bis max. 2 % mit Wasser verdünnt. Schlussbeschichtung bis max. 2 % mit Wasser verdünnt. Mit möglichst wenig Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Vor der Verarbeitung gut aufrühren. Für maschinelle Verarbeitung muss die

fylm hay sksyy

To avoid dry lines , areas must be applied wet-in-wet. airless spray application: nozzle:0,018" - 0,026" pressure: 150 - 180 bar nozzle angle: 50° dilution: up to 5 % with …Systemaufbau für sensible Bereiche: Der Systemaufbau mit Metylan Power Granulat Kleister, StoEuro Trend Raufaser und der Innensilikatfarbe StoColor Sil In ist schadstoffgeprüft und damit besonders für hochsensible Räume, wie Kinderzimmer, Schlafzimmer usw., geeignet.Isolate with StoPrim Isol. StoPrim Isol is ready-to-use and should not be diluted. ... Certificate No. TM-07/170327-3 StoColor Climasan (low-emission, physiologically …StoColor Isol Spray Rev. sz.: 1 / HU / 10.04.2024 / PRODW452 / StoColor Isol Spray 4/5 Ártalmatlanítás, újrahasznosítás, recycling A maradékok ártalmatlanítása a keveretlen, tiszta anyag újrahasznosítható lásd a Biztonsági adatlapot (13. szakasz) A visszabontott anyagok ártalmatlanítása átvonható Csomagolás, vödör, fóliaStoColor In Rev.št.: 9 / SL /Sto Ges.m.b.H. / 20.02.2023 / PROD0829 / StoColor In 1/6 ... Izolirajte z izdelkom StoPrim Isol. StoPrim Isol je pripravljen na obdelavo in redčenje ni dovoljeno. ... label no. TM-07/210406-1 StoColor In (z malo emisij, preverjen glede škodljivih snovi in z nadzorovano proizvodnjo) Ocena obnašanja emisij2/6. Műszaki ismertető StoColor Sil In mosni. A lyukakat StoLevell In Fill kitöltő masszával le kell zárni és a felületet tulajdonságainak megfelelően tovább kell kezelni. Penésszel fertőzött felületek: A penésztelepeket nedves tisztítással (pl. lekeféléssel vagy lekaparással) el kell távolítani, majd StoPrim Fungal-lal ...StoColor Isol Spray Datum revizije 13.01.2022 Datum priprave 31.10.2023 1/17 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008 Trgovsko ime StoColor Isol Spray Enolični Identifikator Formule (UFI) VJV1-H0E7-R00A-6U5G 1.2 Pomembne identificiraneIsolate with StoPrim Isol. StoPrim Isol is ready-to-use and must not be diluted. Intact, two-component coatings, non-ferrous metals, plastics: Prime with StoAqua EP Active. Mould …StoColor Isol W, beltéri festék, 15 l, fehér: Nagy fehérségű, jól fedő beltéri vizes bázisú falfesték problémát okozó alapfelületekre (pl. kátrány, nikotin, vízfoltok kivándorlása a falból) 0,14 l/m²/réteg 15 l-es vödör: 5 081 Ft . l. 00039-001. StoColor Basic, beltéri diszperziós festék, 15 l, fehérStoColor System 2022. The new StoColor System is based on a colorimetric grid and contains 1000 colour shades which can be used in building design. The system is based on 72 chroma levels (Y01-B72 ...StoColor Isol W Rev.-Nr.: 14 / DE /Sto Ges.m.b.H. / 22.02.2023 / PROD0827 / StoColor Isol W 1/6 Wässrige Isolier- und Renovierfarbe, Nassabrieb 1 und Deckvermögen 2 nach EN 13300 Charakteristik Anwendung innen auf Wand- und Deckenflächen für problematische Untergründe, z. B. mit Nikotin-, Ruß-, Lignin- oder WasserfleckenStoColor Isol Rev.-Nr.: 5 / DE / 28.02.2012 / StoColor Isol 1/6 Lösemittelhaltige Isolier- und Renovierfarbe, Nassabrieb 2 und Deckvermögen 2 nach EN 13300 Charakteristik Anwendung • innen • für Wand- und Deckenflächen • für den Einsatz auf problematischen Untergründen (z. B. Nikotin, Ruß, Lignin, Wasserflecken)Interior: StoColor Opticryl was used on the corridors and staircases in these areas. StoColor Opticryl features a texture-retaining, mechanically resistant coating with wet-scrub resistance class 1. The high-quality, preservative-free silicate paint StoColor Sil In was used in patient rooms. The photocatalytically active paint StoColor Climasan,StoColor In Rev. no.: 13 / EN /Sto SE & Co. KGaA / 20.02.2023 / PROD0829 / StoColor In 1/6 ... Isolate with StoPrim Isol. StoPrim Isol is ready-to-use and must not be diluted. ... label no. TM-07/210406 -1 StoColor In (low-emission, physiologically harmless, and production monitored) Analysis and assessment of emissions IdentificationTÜV SÜD - Certificate/eco- label no. TM-07/210406 -1 StoColor In (low-emission, physiologically harmless, and production monitored) Analysis and assessment of emissionsStoColor System 2022. The new StoColor System is based on a colorimetric grid and contains 1000 colour shades which can be used in building design. The system is based on 72 chroma levels (Y01-B72 ...The new coordinates-based StoColor System delivers a whole host of composition options for architectural design situations, based on a colour wheel with 72 colour areas. Draw inspiration from a systematic range of pre-selected colour shades and experience your ideas through the new colour system – in a way that’s user-focused, precise, and ...Feb 22, 2016 · Sto SEA Pte Ltd. 159 Sin Ming Road #06-02 Amtech Building Singapore 575625 Phone : +65 6453 3080 Fax : +65 6453 3543 [email protected] www.sto-sea.com. The information or data in this technical data sheet serves to ensure the product's intended use, or its suitability for use, and is based on our findings and experience.

Sep 25, 2015 · StoColor Isol W Revised on 25.09.2015 Print Date 09.10.2015 1/11 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifier Trade name StoColor Isol W 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Interior paint Recommended restrictions on useStoColor Top N° rév.: 01 / FR /Sto S.A.S../. 10.09.2021 / PROD0016 / StoColor Top 2/5 Épaisseur de couche sèche EN 1062-1 190 µm E3 > 100 ; ≤ 200 Taille du grain EN 1062-1 < 100 µm S1 fin Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos ...StoColor Isol Br. rev.: 5 / HR /Sto Ges.m.b.H../. 24.02.2023 / PROD0849 / StoColor Isol 2/6 Podloga Zahtjevi Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje. Pripreme Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opće priznatim pravilima tehnike.StoColor Silco G Rev.-Nr.: 15 / DE /Sto Ges.m.b.H../. 14.08.2023 / PROD0018 / StoColor Silco G 5/6 Gutachten / Zulassungen Prüfbericht P 5086-3 StoColor Silco - Kohlendioxid-Durchlässigkeit Prüfung der Kohlendioxid-Durchlässigkeit Kennzeichnung Produktgruppe Fassadenfarbe Zusammensetzung Nach VdL-Richtlinie BautenanstrichmittelPRODUCT DESCRIPTION. StoColor Lotusan is a high performance decorative and protective wall coating with Lotus-Effect® technology. Use it for protecting prepared vertical, above grade, concrete, concrete masonry, EIFS, stucco, and previously painted wall surfaces. Lotus-Effect technology mimics the self-cleaning capabilities of the lotus leaf ...a következő termékeket: StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Supermatt, vagy StoColor Sil Comfort Használat víznek kitett felületeken: - Tartsa be a DIN 18534-1:2017-04 és a Bundesverband der Gipsindustrie e.V. 5. számú műszaki dokumentuma szerinti vízbehatási osztályokat.Technical data sheet StoColor Isol Rev. no.: 2 / SG / 2016.02.22 / StoColor Isol 1/7 Solvent-containing isolating and renovation paint, wet scrub resistance 2 and hiding power 2 inTechnický list StoColor Isol. Izolační a renovační barva obsahující rozpouštědla, třída otěru za mokra 2 a kryvost 2 dle EN 13300 Charakteristika Použití interiér na plochy stěn a stropů pro použití na problematických podkladech (např. VíceSzigetelje StoPrep Isol termékkel. A StoPrep Isol feldolgozásra kész, nem szabad hígítani. Sértetlen kétkomponensű bevonatok, színesfémek, műanyagok: ... label no. TM-07/210607-1 StoColor Opticryl Matt (emissziószegény, káros anyagok szempontjából bevizsgálva és felügyelt gyártás)label no. TM-07/210607-1 StoColor Opticryl Matt (nízky objem emisií, odskúšaný vzhľadom na škodlivé látky a kontrolovaná výroba) Zhodnotenie emisných vlastností TÜV SÜD - evaluation StoColor Opticryl Matt (odolnosť voči plošne aplikovaným dezinfekčným prostriedkom) Zhodnotenie plošnej odolnosti voči dezinfekčnýmStoColor Isol W Revised on 25.09.2015 Print Date 09.10.2015 1/11 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifier Trade name StoColor Isol W 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Interior paint Recommended restrictions on useRev.-Nr.: 3 / DE / 26.10.2010 / StoColor Isol W 2/5 Műszaki ismertet ő StoColor Isol W Durván porózus, porló, er ősen nedvszívó vakolatoknál StoPrim Plex alapozót kell alkalmazni. A PG IV (kivéve IV d habarcs-csoport) + V habarcs-csoportba tartozó gipsz- és készvakolatokat StoPrim Plex alapozással kell ellátni. Gipsz épít ...StoColor Métallic N° rév.: 01/ FR /Sto S.A.S../. 11.01.2021 / PROD0034 / StoColor Metallic 1/9 Revêtement à effets métalliques pour l'intérieur et l'extérieur, à faible taux d'émissions Application • sur les revêtements pour murs et plafonds en intérieur • pour l´extérieur et l´intérieur

StoColor Isol Rev.-Nr.: 9 / DE /Sto Ges.m.b.H. / 24.02.2023 / PROD0849 /!

Fiche technique. StoPrim BL. N° rév.: 01 / FR /Sto S.A.S../. 22.04.2021 / PROD2268 / StoPrim BL. 2/3. Sur zones enduites très absorbantes : Couche d'impression avec fixateur StoPrim Grundex ou StoPrim S ou Stoplex W. Mise en œuvre. Température de mise en. œuvre Température minimum du support et de l'air : +5 °C , Température maximum ...Isolate with StoPrim Isol. StoPrim Isol is ready-to-use and must not be diluted. Intact, two-component coatings, non-ferrous metals, plastics: Prime with StoAqua EP Active. Mould …Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstr. 1 79780 Stühlingen / Germany Phone: +49 7744 57-0 Fax: +49 7744 57-2178 [email protected] www.sto.com The information in this Technical Data Sheet serves to ensure the product's intended use, or its suitability for use, and is based on our findings and experience. Users are nevertheless responsible for establishing the product's suitability and use.Download "Műszaki ismertető StoColor Isol W" Download Document. Valéria Dobosné ...

StoColor Métallic N° rév.: 01/ FR /Sto S.A.S../. 11.01.2021 / PROD0034 / StoColor Metallic 1/9 Revêtement à effets métalliques pour l'intérieur et l'extérieur, à faible taux d'émissions Application • sur les revêtements pour murs et plafonds en intérieur • pour l´extérieur et l´intérieurStoColor In Rev.št.: 9 / SL /Sto Ges.m.b.H. / 20.02.2023 / PROD0829 / StoColor In 1/6 ... Izolirajte z izdelkom StoPrim Isol. StoPrim Isol je pripravljen na obdelavo in redčenje ni dovoljeno. ... label no. TM-07/210406-1 StoColor In (z malo emisij, preverjen glede škodljivih snovi in z nadzorovano proizvodnjo) Ocena obnašanja emisijStoColor Opticryl Matt Rev.č.: 9 / CS /Sto s.r.o / 20.02.2023 / PROD1245 / StoColor Opticryl Matt 1/7 ... Proveďte izolaci pomocí přípravku StoPrim Isol. StoPrim Isol je určen k okamžitému použití a nesmí se ředit. ... label no. TM-07/210607-1 StoColor Opticryl Matt (bez emisí, testován obsah škodlivých látek a kontrolována ...

Dead-matt interior acrylate paint, wet-scrub resistance 1 and hiding power 2 in accordance with EN 13300, tested for harmful substancesStoColor Isol W:https://www.farbenbote.de/produktdetail.cfm?pro_id=1197Sto Farbwalze inkl. Rollerbügel:https://www.farbenbote.de/Profi-Malerwalze/8872Sto-Hei...Isolate with StoPrim Isol. StoPrim Isol is ready-to-use and should not be diluted. Intact, two-component coatings, non-ferrous metals, plastics: ... TÜV - Certificate No. TM-07/170327 …

Map of tour stops

All Comments (45)

Profile Image 65
Nkdoj Emfcefngc
Commented on Jul 16th, 2024
StoColor Isol Rev. no.: 2 / SG / 2016.02.22 / StoColor Isol 2/7 Maximum grain size EN 13300 fine The characteristic values stated are average values or approx. values. We use natural raw materials in our products, which means that the stated values can vary slightly in the same delivery batch; this does not affect the suitability of the product
Profile Image 4
Pjpiqj Dytliryoywx
Commented on Jul 09th, 2024
StoColor Puran Satin Tark.nro: 5 / FI /Sto Finexter Oy./. 08.12.2023 / PROD0522 / StoColor Puran Satin 4/6 Välipinnoitus 2: StoColor Puran Satin Pinnoitus puhdistukseen: StoPur WV 100 väritön tai StoPur WV 200 läpikuultava Vaihtoehtoisesti koko pinnoitus voidaan toteuttaa StoPox WL 100:lla tai StoPox WL 200:lla.
Profile Image 76
Acvvmm Nodonnkqov
Commented on Jul 07th, 2024
StoColor Isol Rev. no.: 2 / SG / 2016.02.22 / StoColor Isol 2/7 Maximum grain size EN 13300 fine The characteristic values stated are average values or approx. …
Profile Image 43
Cin Ohlbwvncswv
Commented on Jul 12th, 2024
Boja za izolaciju i renoviranje, sadrži otapala, razred otpornosti na mokru abraziju 2 i sposobnost pokrivanja 2 u skladu s EN 13300